„Bezpieczne wakacje 2019”

 Uczniowie szkół rozpoczynają wakacje letnie 20 czerwca a kończą 31 sierpnia 2019r.

Rodzicu: Wybierając dla swojego dziecka miejsce wypoczynku letniego należy zadbać przede wszystkim o sprawdzenie wiarygodności organizatora.

            Ministerstwo Edukacji Narodowej stworzyło publiczną bazę danych
o wypoczynku, za pomocą której każdy rodzic może sprawdzić, czy dany organizator zgłosił turnus do właściwego kuratorium oświaty.

            Na stronie internetowej http://wypoczynek.men.gov.pl  dostępna jest ogólnopolska baza wypoczynku dzieci i młodzieży, w której możecie Państwo uzyskać dane dotyczące organizatora i miejsca wypoczynku. Na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej znajduje
się specjalny poradnik dla rodziców „Poradnik bezpiecznego wypoczynku” w którym można znaleźć wszystkie najważniejsze informacje, dotyczące przygotowań do wyjazdów na letni wypoczynek . Dodatkowo na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki www.msit.gov.pl można znaleźć informator o zasadach bezpieczeństwa nad wodą „Bezpieczna woda”.

Dobrze zapisać lub zapamiętać również

numery alarmowe: 112 lub 997, 998, 999,
numer ratunkowy nad wodą          WOPR           –          601 100 100 , 

górski numer ratunkowy                GOPR            –          601 100 300 ,

Telefony zaufania dla dzieci i młodzieży               –          116,     111,     800 12 12 12.

            Na potrzeby akcji „Bezpieczne wakacje 2019” uruchomiona zostanie
Całodobowa Linia Interwencyjna o numerze (32) 20-77-077 na którą przyjmowane będą zgłoszenia o nieprawidłowościach w organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży.
W sytuacji stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości organizacyjnych, informację
o nich można także zgłaszać odpowiedniemu Kuratorowi Oświaty lub innym służbom,
które w sposób szczególny wspierają akcję tj. Państwowa/Powiatowa Inspekcja Sanitarna,
Inspekcja Transportu Drogowego, Państwowa/Powiatowa/Miejska Straż Pożarna,
Straż Graniczna, Policja, a także Lasy Państwowe.

Apel

            Drodzy Rodzice zwróćcie szczególną uwagę na bezpieczeństwo dzieci podczas wakacyjnych zabaw. Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży jest naszą wspólną troską, prosimy zatem o skuteczne i przemyślane działania w tym zakresie. Wszystkim Państwu, młodzieży i dzieciom życzymy udanego i bezpiecznego wypoczynku wakacyjnego, wielu niezapomnianych i miłych wrażeń, zregenerowania sił i szczęśliwego powrotu
z wakacji.