Grono pedagogiczne

stan na rok szkolny 2018/2019

IMIĘ I NAZWISKO

WYCHOWAWSTWO

NAUCZANY PRZEDMIOT

Krzysztof Bal

dyrektor

wychowanie fizyczne

Małgorzata  Horst-Zdańkowska

wicedyrektor

klasa I

edukacja wczesnoszkolna

Katarzyna Gambuś

klasa II

edukacja wczesnoszkolna, biblioteka, zkk

Ilona Gołek

klasa III

edukacja wczesnoszkolne

Janina Lizoń

klasa IV a

matematyka, informatyka, technika, zaj. rewalidacyjne

Monika Kosińska

w zast. Sylwia Benska

klasa IV b

wychowanie fizyczne

Anna Krysik

Klasa V

matematyka, technika

Anna Rudolf

Klasa VI

przyroda, biologia, plastyka, muzyka

Tomasz Biczyk

Klasa VII

geografia, przyroda, WOS

Aneta Budzik

Klasa VIII

język polski, logopeda

Katarzyna Kawka

w zast. Karolina Styczyrz

3-latki

wychowanie przedszkolne

Beata Szaforz

4-latki

wychowanie przedszkolne, logopeda

Alicja Płonka

5-6-latki

wychowanie przedszkolne

Ewa Sękowska

6- latki

wychowanie przedszkolne

Leonard Jaksik

Urlop zdrowotny

biblioteka, historia, informatyka, zaj. komputerowe

Karolina Kall

zaj. rewalidacyjne- surdopedagog

Wiktoria Gołek

wychowanie przedszkolne

Kompala Sabina

w zast. Agata Rozwadowska

Paulina Gorzołka

Urlop zdrowotny

język angielski

Konfederak Ewa

zaj. rewalidacyjne

Borecka Grażyna

zaj. rewalidacyjne, zdw

Krzysztof Ciach

historia

Dorota Grabolus

fizyka, matematyka

Ks. Grzegorz Brodziak

religia

Ks. Michał Nicpoń

religia

Ewa Lesik

informatyka, zaj. komputerowe

Joachim Lukosek

wychowanie fizyczne

Angelika Mika

w zast. Anna Malicka

język niemiecki, język mniejszości narodowej niemiecki

Anna Maroń

pedagog, świetlica, wdżwr

Agnieszka Menderak

chemia

Karina Piątek

technika, zaj. techniczne

Krystyna Widera

Urlop zdrowotny

edukacja wczesnoszkolna

Rafał Dybowski

edukacja dla bezpieczeństwa

Sara Wojtulek

zaj. rewalidacyjne- TUS, zkk

Hanna Krupa

zaj. rewalidacyjne – tyflopedagog