Bliżej wiedzy w Gminie Kochanowice

Rok szkolny 2018/2019

W ramach projektu “Bliżej Wiedzy w Gminie Kochanowice”  prowadzone są w naszej szkole następujące zajęcia:

Lp.

Nazwisko i imię nauczyciela

Nr/tytuł realizowanego zadania

 

tygodniowy wymiar godzin

1.

LESIK Ewa

Multimedialni mistrzowie gr.1

1 h

2.

BUDZIK Aneta

Zaj .korekcyjno.-kompensacyjne gr.1

1 h

Zaj .korekcyjno.-kompensacyjne gr.2

1 h

3.

ROZWADOWSKA

Agata

Let’s play and communicate gr.1

2 h

Let’s play and communicate gr.2

2 h

4.

GORZOŁKA Paulina

Let’s play and communicate gr.3

2 h

5.

GOŁEK Wiktoria

Kukiełkowy świat

1 h

BUDZIK Aneta

Zaj. logopedyczne gr.1

1 h

Zaj. logopedyczne gr.2

1 h

Zaj. logopedyczne gr.3

1 h

Zaj. logopedyczne gr.4

1 h

Pomoc pierwszoklasistom gr.1

1 h

Pomoc pierwszoklasistom gr.2

1 h

6.

HORST Małgorzata

Czary w papierze gr.1

1 h

Co i jak kl. I gr.1

1 h

7.

KRYSIK Anna

Z matematyką przez życie gr.1

1 h

Zabawy matematyczne gr.1 

1 h

8.

MALICKA Anna

Digital Deutsch lernen gr. 1

2 h

9.

RUDOLF Anna

Przyroda wokół nas

 1 h