Rekrutacja 01.03.2019

Informujemy, że nabór dzieci do Samorządowego Przedszkola w Kochcicach na rok szkolny 2019/2020 będzie trwał od 01.03.2019 r. do 15.03.2019 r.
Nabór dzieci do klasy pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej w Kochcicach na rok szkolny 2019/2020 będzie trwał od 01.03.2019 r. do 29.03.2019 r.
Wnioski będą do pobrania w sekretariacie lub ze strony internetowej od 01.03.2019r.

Załączniki: