Rekrutacja

Uprzejmie informujemy, że deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2019/2020 należy złożyć w dniach od 04.02.2019r. do 26.02.2019r.
Wypełnioną deklarację należy złożyć w sekretariacie. Deklaracje złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Informujemy również, że nabór dzieci do Samorządowego Przedszkola w Kochcicach na rok szkolny 2019/2020 będzie trwał od 01.03.2019 r. do 15.03.2019 r.
Rekrutacja zostanie przeprowadzona dla dzieci w wieku 6 lat, a także w wieku 3-5 lat, czyli urodzonych w latach 2013-2016.
Nabór dzieci do klasy pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej w Kochcicach na rok szkolny 2019/2020 będzie trwał od 01.03.2019 r. do 29.03.2019 r.
Wnioski będą do pobrania w sekretariacie lub ze strony internetowej od 01.03.2019r.
Jednocześnie informujemy, że szczegółowa informacja dotycząca harmonogramu rekrutacji oraz kryterium naboru do przedszkola oraz klasy pierwszej publicznej  szkoły podstawowej znajdują się w załącznikach oraz na drzwiach wejściowych do przedszkola i szkoły.

ZAPRASZAMY .

Załączniki
1. Zarządzenie nr RG 0050.014.2019 Wójta Gminy K9chanowice z dnia 29 stycznia 2019r. zarzadzenie_nr_14
2. Uchwała nr XXVI/204/17 Rady Gminy Kochanowice z dnia 31 maja 2017r. uchwała XXVI20417 Rady Gminy Kochanowice
3. Zarządzenia nr RG 0050.015.2019 Wójta Gminy Kochanowice z dnia 29 stycznia 2019r. zarzadzenie_nr_15
4. Uchwała nr XXIV/194/17 Rady Gminy Kochanowice z dnia 15 marca 2017r. uchwała XXIV19417

Deklaracja:Deklaracja (1) do Przedszkola