Ubezpieczenie w roku szkolnym 2018/19

Informacja o DOBROWOLNYM ubezpieczeniu NNW uczniów
Szanowni Rodzice!
Niniejszym informujemy, że Rada Rodziców naszej szkoły dokonała analizy ofert ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków złożonych przez różne Towarzystwa ubezpieczeniowe.
Za najkorzystniejszą uznaliśmy ofertę AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A., reprezentowanego przez firmę Bezpieczny.pl sp. z o.o.
INFORMUJEMY, ŻE TO UBEZPIECZENIE JEST DOBROWOLNE, RODZIC MOŻE UBEZPIECZYĆ DZIECKO WE WŁASNYM ZAKRESIE.
Ochrona w ramach tej polisy kończy się dn. 31.08.2019r.
Wysokość jednorazowej składki:

– 32 zł – Szkoła
– 30 zł – Przedszkole
Wszelkie zapytania dotyczące zawarcia umowy ubezpieczenia lub szczegółów związanych z ubezpieczeniem prosimy kierować do dedykowanego Opiekuna Szkoły: JOANNY MICHALIK tel 693 737 396

Załączniki do pobrania:

Warunki_ubezp2018_2019(1)

Tabela_uszczerbk_2018-2019

nnw_wariant1

wniosek_roszczenie AXA