Ubezpieczenie w roku szkolnym 2019/2020

Informacja o DOBROWOLNYM ubezpieczeniu NNW uczniów

Szanowni Rodzice!

Niniejszym informujemy, że Rada Rodziców naszej szkoły dokonała analizy ofert ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków złożonych przez różne Towarzystwa ubezpieczeniowe.

Za najkorzystniejszą uznaliśmy ofertę InterRisk

INFORMUJEMY, ŻE TO UBEZPIECZENIE JEST DOBROWOLNE, RODZIC MOŻE UBEZPIECZYĆ DZIECKO WE WŁASNYM ZAKRESIE.

Ochrona w ramach tej polisy kończy się dn. 31.08.2020r.

Wysokość jednorazowej składki

28 zł – Szkoła 


Ważne dokumenty:

INTERRISK OWU EDU Plus 2019_05 INTERRISK

TABELA__NORM__OCENY__PROCENTOWEJ_USZCZERBKU_NA_ZDROWIU(1)

INTERRISK WNIOSEK roszczenie_edu_plus ZAKRES NNW SZKOŁA 28 zl


26 zł – Przedszkole

Ważne dokumenty:

ZAKRES NNW PRZEDSZKOLE 26 zl INTERRISK OWU EDU Plus 2019_05 INTERRISK

TABELA__NORM__OCENY__PROCENTOWEJ_USZCZERBKU_NA_ZDROWIU(1)

INTERRISK WNIOSEK roszczenie_edu_plus

Wszelkie zapytania dotyczące zawarcia umowy ubezpieczenia lub szczegółów związanych z ubezpieczeniem prosimy kierować do dedykowanego Opiekuna Szkoły:

Janina Małczak – Fertała

Lubliniec, Pl.Kościuszki 13 (przy stacji BP)

Tel. 796 300 423