Biuletyn Informacji Publicznej
 Biuletyn Informacji Publicznej
 e-Dziennik
 e-Dziennik

29 maja – Dzień Weterana

Wystawa „Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju”

To nowe święto w polskim kalendarzu. Ustanowił je Sejm RP w 2011 roku, na mocy Ustawy o weteranach. Pierwsze oficjalne obchody odbyły się 29 maja 2012 roku.

Słowo weteran obecnie kojarzone bywa ze starym, wysłużonym żołnierzem lub uczestnikiem działań zbrojnych, a w przedwojennej Polsce w ten sposób określano osoby biorące udział w powstaniach narodowych. Dziś mianem tym określamy w Polsce zarówno żołnierzy służących na misjach i operacjach poza granicami państwa w ramach np. ONZ, NATO i Unii Europejskiej, ale też uczestników grup ratowniczych Państwowej Straży Pożarnej, kontyngentów Policji i Straży Granicznej, czy też innych funkcjonariuszy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Od początku Dzień Weterana Działań Poza Granicami Państwa miał być i jest świętem jednoczącym wszystkich żołnierzy i funkcjonariuszy służb mundurowych oraz osób cywilnych, którzy z polecenia Rzeczypospolitej, wypełniali swoje obowiązki służbowe poza jej granicami.

W ramach współpracy oraz zwiększania świadomości w tym zakresie, na terenie ZSP w Kochcicach znajduje się wystawa Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju. Stowarzyszenie powstało w 2008 roku z inicjatywy żołnierzy w służbie czynnej oraz rezerwy, którzy służyli w misjach zagranicznych, zostali ranni, poszkodowani, lub których problemy wynikają bezpośrednio z faktu pełnienia służby poza granicami państwa.

Dziękujemy p. Jackowi za współpracę i udostępnienie wystawy. Zapraszamy zainteresowanych do zapoznania się z historiami wyjątkowych ludzi.  

Warzyńska Monika