Biuletyn Informacji Publicznej
 Biuletyn Informacji Publicznej
 e-Dziennik
 e-Dziennik

Zagłosuj na zadanie

Wniosek o tytule Poprawa atrakcyjności rekreacyjno-turystycznej zabytkowego Zespołu pałacowo-parkowego w Kochcicach (umieszczony w tzw. puli REGIO podregion 4) został zgłoszony do zrealizowania w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego.

Zespół pałacowo-parkowy w Kochcicach służy nie tylko do prowadzenia działalności medycznej w zakresie rehabilitacji osób ze schorzeniami narządów ruchu, czy też szeroko rozumianej rehabilitacji ogólnoustrojowej, ale także jest znanym miejscem o charakterze rekreacyjno-turystycznym w północnej części województwa śląskiego.

Jego realizacja będzie służyć nie tylko poszerzeniu spektrum prowadzonej przez Ośrodek Rehabilitacyjny działalności medycznej o charakterze rehabilitacyjnym, ale także wpisuje się w Strategię Rozwoju Województwa Śląskiego w obszarach: Zdrowie i polityka społeczna, Turystyka i Sport, Środowisko oraz Kultura i Edukacja.

Ponadto, będzie służyć nie tylko społeczności lokalnej ościennych miejscowości, ale także w dużej mierze mieszkańcom całego województwa śląskiego.

Głosowanie odbywać się będzie w dniach 24.08-12.09.2022 r.

Aby móc zagłosować należy wejść na stronę bo.slaskie.pl i wybrać Nasze Zadanie oznaczone

Kod projektu: MBO-0015/P4/22.

Najważniejsze UWAGI dot. sposobów glosowania:

  • W głosowaniu mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy (również małoletno województwa śląskiego);
  • Każda osoba głosująca ma do rozdysponowania 6 punktów (3 na pulę REGIO i 3 na pulę EKO);
  • Na każdy numer telefonu komórkowego może być wysłanych 5 kodów weryfikujących, czyli z jednego numeru telefonu może skorzystać 5 osób;
  • Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby Informację przekazać dalej, tj. wśród Rodziny, znajomych, itd…

DZIĘKUJEMY ZA UDZIAL W GŁOSOWANIU I POPARCIE NASZEGO ZADANIA