Biuletyn Informacji Publicznej
 Biuletyn Informacji Publicznej
 e-Dziennik
 e-Dziennik

#Laboratoria Przyszłości

W obecnym roku szkolnym 2021/22 ZSP w Kochcicach przystąpił do rządowego programu „Laboratoria Przyszłości”, którego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów.

Realizacja tego projektu obejmuje zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych (m. in. drukarki 3D, długopisów 3D, lutownicy, kamery, gimbala, wizualizera …), elementów umeblowania (stoliki, szafki …), a także nowych modeli urządzeń, które szkoła już ma typu mikroskop, waga … .

Zgromadzony sprzęt będzie wykorzystywany nie tylko podczas obowiązkowych zajęć edukacyjnych, ale także w ramach zajęć pozalekcyjnych, w tym rozwijających umiejętności i naukowe zainteresowania uczniów oraz przy organizacji imprez i prezentacji np. przedstawień szkolnych i przedszkolnych. Korzystanie z zestawów STEM w trakcie lekcji podniesie również atrakcyjność zajęć i pozwoli na praktyczne zdobywanie wiedzy.

Mamy nadzieję, że dzięki projektowi, uda się urządzić odrębną nowoczesną salę, innowacyjną pracownię – Laboratorium Przyszłości, w której każdy uczeń i każdy nauczyciel będzie mógł uczestniczyć w ciekawych i angażujących zajęciach rozwijających, w tak zwanych kierunkach STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) – nauka, technologia, inżynieria i matematyka.

Opisywany projekt jest obecnie największą inwestycją w nowoczesną edukację.

Koszt przedsięwzięcia pokryty ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki

to kwota 60.000 zł.

Koordynatorem projektu w naszej placówce jest p. Janina Lizoń.

 

Janina Lizoń