Biuletyn Informacji Publicznej
 Biuletyn Informacji Publicznej
 e-Dziennik
 e-Dziennik

,,Akademia Bezpiecznego Puchatka”

Udział uczniów klas 1-3 z Kochcic w programie edukacyjnym

,,Akademia Bezpiecznego Puchatka”

 

W roku szkolnym 2021/2022 klasy młodsze kolejny raz realizować będą podczas zajęć, zadania ogólnopolskiego programu edukacyjnego ,,Akademia Bezpiecznego Puchatka”.

Główne cele projektu to:

– edukacja i poprawa bezpieczeństwa dzieci, zwłaszcza tych, które rozpoczynają naukę w szkole;

– wytworzenie u uczniów naturalnych sposobów unikania i reagowania na zagrożenia;

– edukacja rodziców w zakresie ochrony dzieci przed zagrożeniami.

Przekazywanie treści edukacyjnych odbywać się będzie poprzez techniki szybkiego uczenia, z zastosowaniem interesujących materiałów dydaktycznych, m.in. filmów.

Tegoroczna edycja programu skupiać się będzie wokół tematu: ,,Kubusiowi przyjaciele natury”.

Proponowane będą również konkursy z nagrodami. Każdy uczestnik projektu po realizacji zajęć otrzyma dyplom.

Koordynator programu – Ilona Gołek