Biuletyn Informacji Publicznej
 Biuletyn Informacji Publicznej
 e-Dziennik
 e-Dziennik

Akcja promocyjna #MistrzowieEnergii #MistrzowieEnergiiChallenge #MistrzowieEnergiiOSE #OSE.

W naszej szkole został zorganizowany konkurs plastyczno – fotograficzny „Mistrzowie Energii” przeznaczony dla przedszkolaków i uczniów klas I-VIII, a nagrody sponsorowała Rada Rodziców ZSP w Kochcicach. Były też plakaty promocyjne, które zamieszczono w szkole, rodzice zostali powiadomieni o konkursie poprzez e-dziennik, a uczniowie przez swoich wychowawców. Jako organizator  byłam w każdej klasie i grupie przedszkolnej, aby opowiedzieć w jaki sposób można oszczędzać energię, a tym samym zainspirować uczniów do wzięcia udziału w konkursie (wykorzystałam informacje zamieszczone na stronie internetowej https://mistrzowieenergii.pl). Nauczyciele przypominali o oszczędzaniu energii nie tylko na lekcjach, ale także np. przy wychodzeniu z sali o zgaszeniu światła czy zakręcaniu wody. Podczas akademii przypomniano o zdrowych nawykach związanych z oszczędzaniem energii i wręczono nagrody uczestnikom konkursu. Jeśli wzięłabym pod uwagę wszystkich zaangażowanych w tą akcję promocyjną to oprócz uczniów klas I-VIII i przedszkolaków to jeszcze nauczyciele, którzy poprzez swoje zachowanie zachęcali do oszczędzania energii.