Biuletyn Informacji Publicznej
 Biuletyn Informacji Publicznej
 e-Dziennik
 e-Dziennik

Akcja rekrutacja – informacje dla uczniów klasy VIII

Drodzy ósmoklasiści,

informujemy, iż 13 maja br. o godzinie 17 odbędzie się wydarzenie, które przybliży, głównie kandydatom, temat tegorocznej rekrutacji. Wydarzenie jest organizowane przez administratorów systemu VULCAN, będzie trwać maksymalnie 90 minut, jest bezpłatne i może w nim uczestniczyć dowolna osoba. Zaproszenie na wydarzenie

Webinar będzie udostępniony przez stronę rozprowadzającą, która przekieruje kandydatów na właściwe wydarzenie na serwisie YouTube.

Adres strony rozprowadzającej:

https://www.vulcan.edu.pl/akcjarekrutacja