Biuletyn Informacji Publicznej
 Biuletyn Informacji Publicznej
 e-Dziennik
 e-Dziennik

Aktualizacja wytycznych przeciwepidemicznych

Dnia 5 czerwca 2020 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało do wiadomości:

Szanowni Państwo (…)

Główny Inspektorat Sanitarny opublikował zaktualizowaną wersję szczegółowych wytycznych przeciwepidemicznych dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Główne zmiany dotyczą m.in. zwiększenia liczebności grupy z 12 do 16 dzieci oraz zmniejszenia z 4 do 3 metrów kw. minimalnej przestrzeni do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali.

Proszę o zapoznanie się z wytycznymi (…) Wytyczne zamieściliśmy również na naszej stronie internetowej

https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men

Z wyrazami szacunku

Dariusz Piontkowski

Minister Edukacji Narodowej

Załączniki:

1. Wytyczne przeciwepidemiczne GIS dla przedszkoli i żłobków – aktualizacja – plik pdf