Biuletyn Informacji Publicznej
 Biuletyn Informacji Publicznej
 e-Dziennik
 e-Dziennik

“Archipelag Skarbów”

W dniach 3 i 4.06.2019r. uczniowie klasy VIII udali się z do GCKiI w Kochanowicach, gdzie uczestniczyli w spotkaniach profilaktycznych pt. „Archipelag Skarbów”, który jest wpisany do ogólnopolskiego systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego. Spotkania miały na celu zapobieganie różnym zachowaniom ryzykownym: ograniczenie wczesnych kontaktów seksualnych młodzieży i problemów z nimi związanych,
ograniczenie picia alkoholu, używania narkotyków i dopalaczy oraz ograniczenie natężenia przemocy rówieśniczej (fizycznej, słownej). Program ukierunkowany jest na osłabienie czynników ryzyka i wzmacnianie działania czynników chroniących.
Uczestniczenie w programie ma chronić młodzież przed negatywnym wpływem przebywania w środowisku osób, które sięgają po substancje psychoaktywne . Dziękujemy organizatorom za możliwość udziału w tak ważnych spotkaniach.