Biuletyn Informacji Publicznej
 Biuletyn Informacji Publicznej
 e-Dziennik
 e-Dziennik

Alicja Płonka

Popularne

O cennych wartościach od najmłodszych lat

W obecnych czasach obserwujemy coraz więcej przykładów nieprzestrzegania wartości uznawanych do niedawna za podstawowe, takich jak: szacunek dla drugiego człowieka, jego poglądów, tolerancja dla inności, honor, prawdomówność i wiele innych. Obserwowane jest coraz większe przyzwolenie na wszechobecny hejt. Rodzice, chcąc zapewnić dziecku jak najlepszy start, zapisują je na liczne zajęcia dodatkowe, zaś nauczyciele edukacji przedszkolnej starają się, by nauczyć dzieci dobrze czytać, liczyć, […]

Ostatnie wpisy

O cennych wartościach od najmłodszych lat

W obecnych czasach obserwujemy coraz więcej przykładów nieprzestrzegania wartości uznawanych do niedawna za podstawowe, takich jak: szacunek dla drugiego człowieka, jego poglądów, tolerancja dla inności, honor, prawdomówność i wiele innych. Obserwowane jest coraz większe przyzwolenie na wszechobecny hejt. Rodzice, chcąc zapewnić dziecku jak najlepszy start, zapisują je na liczne zajęcia dodatkowe, zaś nauczyciele edukacji przedszkolnej starają się, by nauczyć dzieci dobrze czytać, liczyć, […]

Metoda dobrego startu

,,Metoda Dobrego Startu w grupie ,,Słoneczek” W bieżącym roku szkolnym przedszkolaki w naszej placówce pracują w oparciu o nowy program wychowania przedszkolnego ,,Planeta dzieci”. Program ten jest przeznaczony dla dzieci w wieku od trzech do sześciu lat i jest zgodny z obowiązującą podstawą programową wychowania przedszkolnego. Jego zaletą jest między innymi to, iż uwzględnia pracę w grupach zróżnicowanych wiekowo, a obecnie takie grupy w naszym przedszkolu funkcjonują. Dzieci korzystają […]