Biuletyn Informacji Publicznej
 Biuletyn Informacji Publicznej
 e-Dziennik
 e-Dziennik

Alina Skolik-Pasieka

Popularne

Zaprzysiężenie Rady Samorządu

                                                          28 września odbyło się uroczyste zaprzysiężenie nowych członków Rady Samorządu Uczniowskiego. W obecności pana Dyrektora, nauczycieli i całej społeczności szkolnej,  przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego złożyli ślubowanie przy sztandarze szkoły, a  następnie dokonali podpisania aktu ślubowania. Przewodnicząca Samorządu –  Zuzanna Czajkowska, otrzymała od pana Dyrektora symboliczny klucz, jako insygnia […]

Ostatnie wpisy

Drzewo Dobrych Uczynków

19 maja to Dzień Dobrych Uczynków czyli święto społecznych i bezinteresownych działań. Pomysłodawcą tej akcji jest Fundacja Ekologiczna Arka, która zachęca do czynienia dobrych uczynków na rzecz ludzi, zwierząt lub środowiska naturalnego.  My dzień zamieniliśmy w tydzień i powstało Drzewo Dobrych Uczynków, którego koronę stanowiły liście z zapisanymi przez uczniów dobrymi uczynkami, postanowieniami i życzeniami kierowanymi do innych osób.  

Zaprzysiężenie Rady Samorządu

                                                          28 września odbyło się uroczyste zaprzysiężenie nowych członków Rady Samorządu Uczniowskiego. W obecności pana Dyrektora, nauczycieli i całej społeczności szkolnej,  przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego złożyli ślubowanie przy sztandarze szkoły, a  następnie dokonali podpisania aktu ślubowania. Przewodnicząca Samorządu –  Zuzanna Czajkowska, otrzymała od pana Dyrektora symboliczny klucz, jako insygnia […]