Biuletyn Informacji Publicznej
 Biuletyn Informacji Publicznej
 e-Dziennik
 e-Dziennik

Damian Respondek

Popularne

Święto Konstytucji 3 Maja

  Konstytucja 3 maja jest jednym z symboli naszej niepodległości. Na obradach Sejmu Wielkiego w latach              1788 – 1792 pojawiły się sugestie o przeprowadzeniu reformy ustrojowej. Konstytucja 3 maja, to właściwie Ustawa Rządowa, którą uchwalił 3 maja 1791 roku król Stanisław August Poniatowski. Regulowała ona ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Konstytucja była pierwszą w Europie oraz drugą na świecie tuż po konstytucji amerykańskiej z 1787 […]

Ostatnie wpisy

40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.

  Stan wojenny w Polsce został ogłoszony w niedzielę 13 grudnia 1981 r. i trwał do 22 lipca 1983 r. Drastycznie ograniczał życie codzienne Polaków celem przeciwdziałania opozycji politycznej, w szczególności ruchu „Solidarność”. Tysiące działaczy opozycji zostało uwięzionych bez postawienia zarzutów. Faktyczną władzę w Polsce przejęło wojsko. Władze komunistyczne jeszcze 12 grudnia przed północą rozpoczęły zatrzymywanie działaczy opozycji                       i “Solidarności”. W ciągu kilku dni w 49 ośrodkach […]

Narodowe Święto Niepodległości

Dzień 11-go listopada jak co roku był uroczyście obchodzony w naszej szkole. Przypomnieliśmy sobie jak naród polski popadł w niewolę i jak zrzucił okowy. Ofiarna krew po 123 latach niewoli przyniosła Polsce upragnioną niepodległość.Dla upamiętnienia przekazania w dniu 11 listopada 1918 roku przez Radę Regencyjną władzy nad wojskiem Józefowi Piłsudskiemu i wskrzeszenia Polski na mapie Europy pan Damian Respondek wraz z uczniami klasy 7 i 8 przygotował […]

Polska w Unii Europejskiej

1 maja 2021 roku mija 17 lat od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. 17 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej Traktat akcesyjny podpisano 16 kwietnia 2003 roku w Atenach. Stanowił on prawną podstawę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. W imieniu Polski pod Traktatem Akcesyjnym podpisali się premier Leszek Miller, minister spraw zagranicznych Włodzimierz Cimoszewicz oraz, jako trzecia, ówczesna minister ds. europejskich Danuta Hübner. Podpisanie […]

Święto Konstytucji 3 Maja

  Konstytucja 3 maja jest jednym z symboli naszej niepodległości. Na obradach Sejmu Wielkiego w latach              1788 – 1792 pojawiły się sugestie o przeprowadzeniu reformy ustrojowej. Konstytucja 3 maja, to właściwie Ustawa Rządowa, którą uchwalił 3 maja 1791 roku król Stanisław August Poniatowski. Regulowała ona ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Konstytucja była pierwszą w Europie oraz drugą na świecie tuż po konstytucji amerykańskiej z 1787 […]

1 MAJ

Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy   Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy, popularnie nazywany Świętem Pracy, został ustanowiony przez Drugą Międzynarodówkę w 1891 roku dla upamiętnienia krwawo stłumionego przez policję protestu robotników w Chicago. W Polsce 1 maja stał się ustawowym świętem państwowym dopiero w roku 1950, jednak od roku 1945 dla wszystkich było oczywiste, że dla rządzących rocznica ta ważniejsza jest niż wszystkie inne. […]