Biuletyn Informacji Publicznej
 Biuletyn Informacji Publicznej
 e-Dziennik
 e-Dziennik

„BAKCYL” – Bankowcy dla Edukacji Finansowej Dzieci i Młodzieży

W listopadzie uczniowie klas 6 i 7 aktywnie uczestniczyli w zajęciach „Twoje pieniądze”, a klasa 8 „Od oszczędzania do inwestowania” w formule online na platformie webinarowej w ramach Projektu Bankowcy dla Edukacji Finansowej Dzieci i Młodzieży BAKCYL.
Celem projektu edukacyjnego Bankowcy dla Edukacji Finansowej Dzieci i Młodzieży BAKCYL jest podnoszenie poziomu wiedzy z zakresu ekonomii, cyberbezpieczeństwa oraz inspirowanie świadomych działań i budowanie właściwych postaw w zakresie przedsiębiorczości. Projekt realizowany jest we współpracy z instytucjami sektora bankowego, instytucjami publicznymi i samorządami terytorialnymi. Projekt uzyskał wyróżnienie Rady Edukacji Finansowej za szczególne przyczynianie się do rozwijania kompetencji finansowych społeczeństwa. Więcej informacji o projekcie w tym opisy lekcji na stronie https://bakcyl.wib.org.pl/

Anna Krysik
Janina Lizoń