Biuletyn Informacji Publicznej
 Biuletyn Informacji Publicznej
 e-Dziennik
 e-Dziennik

Bezpieczne wakacje 2021

Uczniowie szkół rozpoczynają wakacje letnie 26 czerwca a kończą 31 sierpnia 2021r.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w czasie trwania tegorocznych wakacji nadal obowiązuje zachowanie zasad bezpieczeństwa związanych z trwającą pandemią koronawirusa. W tym roku należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie bezpieczeństwa i higieny w aspekcie stanu epidemii COVID-19, wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Rodzicu: Wybierając dla swojego dziecka miejsce wypoczynku letniego należy zadbać przede wszystkim o sprawdzenie wiarygodności organizatora.


            Ministerstwo Edukacji i Nauki stworzyło publiczną bazę danych o wypoczynku, za pomocą której każdy rodzic może sprawdzić, czy dany organizator zgłosił turnus
do właściwego kuratorium oświaty.

            Na stronie internetowej http://wypoczynek.men.gov.pl  dostępna jest ogólnopolska baza wypoczynku dzieci i młodzieży, w której możecie Państwo uzyskać dane dotyczące organizatora i miejsca wypoczynku. Na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki znajduje się specjalny poradnik dla rodziców „Poradnik bezpiecznego wypoczynku” w którym można znaleźć wszystkie najważniejsze informacje, dotyczące przygotowań do wyjazdów na letni wypoczynek. Dodatkowo na stronie Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii można znaleźć informator o zasadach bezpieczeństwa nad wodą „Bezpieczna woda”.

Dobrze zapisać lub zapamiętać również

numery alarmowe                                                   –          112 lub 997, 998, 999,
numer ratunkowy nad wodą          WOPR           –         
601 100 100 , 

górski numer ratunkowy                GOPR            –          601 100 300 ,

Telefony zaufania dla dzieci i młodzieży               –          116    111,   800 12 12 12.

Wspólnie z Górskim i Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym zachęcamy również do zainstalowania na swoich telefonach aplikacji ratunek dostępnej pod adresem www.ratunek.eu

 

            Na potrzeby akcji „Bezpieczne wakacje 2021” uruchomiona zostanie
Całodobowa Linia Interwencyjna o numerze (32) 20-77-077 na którą przyjmowane będą zgłoszenia o nieprawidłowościach w organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży. W sytuacji stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości organizacyjnych, informację o nich można także zgłaszać odpowiedniemu Kuratorowi Oświaty lub innym służbom, które w sposób szczególny wspierają akcję tj. Państwowa/Powiatowa Inspekcja Sanitarna, Inspekcja Transportu Drogowego, Państwowa/Powiatowa/Miejska Straż Pożarna, Straż Graniczna, Policja, a także Lasy Państwowe.

Apel

Drodzy Rodzice zwróćcie szczególną uwagę na bezpieczeństwo dzieci podczas wakacyjnych zabaw. Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży jest naszą wspólną troską, prosimy zatem o skuteczne i przemyślane działania w tym zakresie. Wszystkim Państwu, młodzieży i dzieciom życzymy udanego i bezpiecznego wypoczynku wakacyjnego, wielu niezapomnianych i miłych wrażeń, zregenerowania sił i szczęśliwego powrotu z wakacji.

 

Akcja informacyjno-edukacyjna Bezpieczna Woda

Pamiętaj!

Kąp się tylko w miejscach strzeżonych.

Stosuj się do regulaminów kąpielisk i poleceń ratowników wodnych.

Nie zakłócaj wypoczynku i kąpieli innych osób.

Europejski numer alarmowy: 112

Pogotowanie Ratunkowe: 999

Staż Pożarna: 998

Policja: 997

www.gov.pl/rozwoj

DT_Broszura_opis_broszury_24052021