Biuletyn Informacji Publicznej
 Biuletyn Informacji Publicznej
 e-Dziennik
 e-Dziennik

„Bezpieczny pierwszak” w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Kochcicach

      W miesiącach jesiennych bieżącego roku w naszej szkole został przeprowadzony projekt, którego odbiorcami stali się uczniowie klasy pierwszej. Głównym jego założeniem było wdrożenie dzieci do stosowania zasad bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych oraz kształtowanie właściwych postaw w obliczu zagrożenia.

      Przeprowadzone działania obejmowały cztery bloki tematyczne: „Jesteśmy bezpieczni w szkole i na wycieczce”, „Bezpieczeństwo na drodze”, „Internet- korzyści i zagrożenia bycia online”, „Jesteśmy bezpieczni w domu”. Podczas realizacji projektu „Bezpieczny pierwszak” odbyły się interesujące, a przede wszystkim pouczające spotkania z policjantką, higienistką, informatykiem i pedagogiem szkolnym. Dzieci wykonały w dowolnych, różnorodnych technikach plastycznych prace obrazujące bezpieczne zachowania w codziennych sytuacjach.

      Z dużym zaangażowaniem wzięły również udział w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Kierunek Bezpieczeństwo- Kolejowe ABC”, razem przygotowując pokaźnych rozmiarów plakat ukazujący miasteczko Peronowo. Wspólne rozmowy podsumowujące projekt, konkurs wiedzy o bezpiecznym zachowaniu napawają optymizmem, że nasi podopieczni w praktyce, będą wybierać tylko stosowne, właściwe zachowania, co pozwoli czuć się im bezpiecznie w szkole i poza nią.

     Serdecznie dziękujemy Gminnej Komisji d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kochanowicach za dofinansowanie naszego projektu.

Ilona Gołek
– wychowawca klasy