Biuletyn Informacji Publicznej
 Biuletyn Informacji Publicznej
 e-Dziennik
 e-Dziennik

“Bezpieczny Przedszkolak”

Ten tydzień upływał Nam na realizacji bardzo ważnej tematyki pt. “Jestem bezpieczny”. Dzieci:
-poznają zasady bezpiecznego poruszania się po drogach oraz w innych sytuacjach.
-rozwijają kompetencje językowe podczas wypowiadania się na określony temat.
-doskonalą umiejętność wyodrębniania samogłoski “o” na początku wyrazu.
-dzielą wyrazy na sylaby.
-utrwalają nazwy podstawowych figur geometrycznych.
-uczą się i doskonalą umiejętność wycinania po linii prostej – warto utrwalać tę umiejętność w domu!
-przeliczają w zakresie 3 elementów ( oraz więcej)
-kontynuują rytm 3- elementowy.
-uczą się współdziałania podczas zabawy.
-obchodziliśmy wesoły  “Dzień Przedszkolaka ” . 
-usprawniamy nasze rączki podczas rysowania, lepienia, wypełniania “Piaskowych obrazków”.
-śpiewamy.
-rzucamy i łapiemy piłki …A to wcale nie takie łatwe!
-łapiemy chwile, gdy nie pada i dotleniamy się.
-rozrabiamy i psocimy!