Biuletyn Informacji Publicznej
 Biuletyn Informacji Publicznej
 e-Dziennik
 e-Dziennik

Ćwiczenia śródlekcyjne w ZSP w Kochcicach

Jedną z najważniejszych potrzeb biologicznych człowieka jest ruch. Długotrwały wysiłek umysłowy, wielogodzinna, wymuszona pozycja w ławce, słaba wentylacja sal, zwłaszcza w obecnym okresie, doprowadza do zmęczenia, obniżenia sprawności umysłowej, a także do powstawania i pogłębiania się wad postawy.

Aby zapobiec powyższym zjawiskom w tok lekcji każdej klasy zostały wprowadzone ćwiczenia śródlekcyjne. Nauczyciele wychowania fizycznego opracowali kilkanaście takich zestawów, dlatego też cyklicznie następuje ich wymiana. Zaobserwowanie na lekcji przez nauczyciela objawów zmęczenia i znużenia u uczniów, takich jak: brak skupienia uwagi, spadek percepcji, oznaki niepokoju lub apatii, są sygnałem do przerwania lekcji i rozpoczęcia ćwiczeń. Zgodnie z wytycznymi MEiN dotyczących bezpiecznej i higienicznej organizacji zajęć w warunkach pandemii spowodowanej COVID-19, należy wietrzyć sale, co najmniej raz na godzinę, w czasie zajęć i podczas przerwy. Ćwiczenia więc są na to doskonałym momentem.

Chwilowe skierowanie uwagi na inne tory jest czynnym wypoczynkiem dla umysłu dziecka, co znacznie ułatwia proces przyswajania wiedzy. Te dwie lub trzy minuty przeznaczone na ćwiczenia śródlekcyjne zrównoważą pozorną stratę czasu lekcyjnego. Pamiętajmy bowiem, że podstawowym warunkiem powodzenia w nauce jest pełna sprawność fizjologiczna ucznia.

 

Nauczyciele wychowania fizycznego ZSP w Kochcicach