Biuletyn Informacji Publicznej
 Biuletyn Informacji Publicznej
 e-Dziennik
 e-Dziennik

Czym jest biblioteka cyfrowa?

BIBLIOTEKA CYFROWA to system informacyjno-wyszukiwawczy tworzony przez instytucję sprawczą lub podmioty współpracujące, w którym gromadzone są uporządkowane zbiory zasobów cyfrowych, tj. dokumenty w oryginalnej postaci cyfrowej (born digital) oraz dokumenty zdigitalizowane będące odwzorowaniem dokumentów w postaci tradycyjnej, udostępniane bezpłatnie w sieci za pomocą specjalistycznego oprogramowania do tworzenia biblioteki cyfrowej i zarządzania nią. Zbiory cyfrowe są wyszukiwane w bibliotece cyfrowej za pomocą specjalistycznego mechanizmu wyszukiwawczego. Biblioteka cyfrowa tworzona jest na podstawie tradycyjnych procesów bibliotecznych, tj.: gromadzenia, opracowania, udostępniania, archiwizowania oraz dodatkowo na podstawie nowych procesów, jakimi są: digitalizacja, publikowanie, zarządzanie kolekcjami cyfrowymi oraz prawami autorskimi. Misją biblioteki cyfrowej jest zapewnienie użytkownikom dostępu do dziedzictwa kulturowego w postaci zbiorów cyfrowych oraz zachowanie ich (w odpowiednich formatach) dla potomnych dzięki procesowi długoterminowej archiwizacji. Struktura biblioteki cyfrowej składa się z następujących komponentów: obiekty cyfrowe, kolekcje cyfrowe, metadane, infrastruktura techniczna, interfejs, projekty, usługi, użytkownicy oraz wyspecjalizowany zespół architektów.

Lista bibliotek, repozytoriów, archiwów i muzeów cyfrowych

• ABC – Akademicka Biblioteka Cyfrowa
• Archiwum Akt Nowych
• Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie
• Armarium – Dominikańska Biblioteka Cyfrowa
• Bałtycka Biblioteka Cyfrowa
• Bialska Biblioteka Cyfrowa
• Bibliologiczna Biblioteka Cyfrowa
• Biblioteka Cyfrowa AJD
• Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji
• Biblioteka Cyfrowa Politechniki Koszalińskiej
• Biblioteka Cyfrowa Politechniki Lubelskiej
• Biblioteka Cyfrowa Politechniki Śląskiej
• Biblioteka Cyfrowa Politechniki Warszawskiej
• Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Śląskiego
• Biblioteka Multimedialna Teatru NN
• Biblioteka Otwartej Nauki
• Cyfrowe Dziedzictwo Kulturowe
• Cyfrowe Muzeum Narodowe
• Cyfrowy Dolny Śląsk
• Wirtualna Biblioteka Literatury Polskiej
• Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa


Gambuś Katarzyna