Biuletyn Informacji Publicznej
 Biuletyn Informacji Publicznej
 e-Dziennik
 e-Dziennik

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego 

 

Uprzejmie informujemy, że deklarację  o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego  na rok szkolny 2021/2022 należy złożyć w dniach

od  08.02.2021 r.  do 26.02.2021 r.

nie złożenie deklaracji w terminie jest jednoznaczne z rezygnacją

z miejsca w przedszkolu.
Deklaracja o kontunuowaniu wychowania przedszkolnego

 

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kochanowice na rok szkolny 2021/2022 na wolne miejsca rozpocznie się 01 marca 2021 r.