Biuletyn Informacji Publicznej
 Biuletyn Informacji Publicznej
 e-Dziennik
 e-Dziennik

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

Uprzejmie informujemy, że deklarację  o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego  na rok szkolny 2022/2023 należy złożyć w dniach od  07.02.2022 r.  do 25.02.2022 r. w sekretariacie ZSP w Kochcicach. Brak złożonej deklaracji w w/w terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

Deklaracja o kontunuowaniu wychowania przedszkolnego