Biuletyn Informacji Publicznej
 Biuletyn Informacji Publicznej
 e-Dziennik
 e-Dziennik

Dla uczniów i rodziców

Wyszukiwarka szkół 2020/2021

Drodzy Rodzice i Uczniowie,
Informator o szkolnictwie ponadpodstawowym na terenie Częstochowy i powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego na rok szkolny 2020/2021 dostępny jest pod adresem:

https://womczest.edu.pl/wybieram-szkole/


DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W KOCHCICACH

  1. 14 październik 2019r. – poniedziałek
  2. 20 kwiecień 2020r. – poniedziałek
  3. 21 kwiecień 2020r. – wtorek – egzamin ósmoklasisty
  4. 22 kwiecień 2020r. – środa – egzamin ósmoklasisty
  5. 23 kwiecień 2020r. – czwartek – egzamin ósmoklasisty
  6. 24 kwiecień 2020r. – piątek
  7. 12 czerwiec 2020r. – piątek
  8. 24 czerwiec 2020r. – środa

Zaopiniowane pozytywnie przez Radę Pedagogiczną w dniu 25.09.2019r., Samorząd Uczniowski w dniu 02.10.2019r., Radę Rodziców  w dniu  08.10.2019r.