Biuletyn Informacji Publicznej
 Biuletyn Informacji Publicznej
 e-Dziennik
 e-Dziennik

Egzaminy

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2024

1. język polski – 14 maja 2024 r. (wtorek) – godz. 9:00

2. matematyka – 15 maja 2024 r. (środa) – godz. 9:00

3. język obcy nowożytny – 16 maja 2024 r. (czwartek) – godz. 9:00

KOMUNIKATY I INFORMACJE NA STRONIE CKE


INFORMACJE O EGZAMINIE: źródło CKE

Do egzaminu ósmoklasisty przystępują:

    • uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej
  • uczniowie szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej – w klasie, której zakres nauczania odpowiada klasie VIII szkoły podstawowej
  • słuchacze szkół podstawowych dla dorosłych.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę(chyba, że jest zwolniony). Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.