Rada Rodziców

w roku szkolnym 2018/2019

Przewodnicząca: p. Katarzyna Juras
Zastępca: p. Edyta Kasek
Sekretarz: p. Marzena Kasprzyk
Skarbnik: p. Barbara Dawidziak

Wysokość dobrowolnej składki rodziców stanowiących fundusz wspierania działalności statutowej szkoły wynosi na:
a) pierwsze dziecko w szkole/przedszkolu w Kochcicach – 30 zł,
b) drugie dziecko w szkole/przedszkolu w Kochcicach – 15 zł,
c) trzecie i kolejne dzieci zwolnione z opłat.