Biuletyn Informacji Publicznej
 Biuletyn Informacji Publicznej
 e-Dziennik
 e-Dziennik

Samorząd szkolny

Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2022/2023:

Przewodniczący szkoły

Denis Kasek, kl. VIII b

Z-ca przewodniczącego

Marta Joś, kl. IV

Rada Samorządu

Zuzanna Czajkowska, kl. IV

Milena Wręczycka, kl. VIII a

Julita Gambuś, kl. V

Nela Lipinska, kl. IV

Nikola Kasek, kl. VI