Biuletyn Informacji Publicznej
 Biuletyn Informacji Publicznej
 e-Dziennik
 e-Dziennik

Samorząd szkolny

Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2020/2021:

Przewodnicząca szkoły

Amelia Wręczycka, kl. VIII

Z-ca IV – VIII

Laura Lewke, kl. VII

Rada Samorządu

Amelia Chmiel, kl. VIII
Patrycja Brzezina, kl. VI a

Przewodnicząca I – III 

Laura Kazior

Z-ca I – III

Anna Granosz

Rada Samorządu

Aleksander Mrugała