Biuletyn Informacji Publicznej
 Biuletyn Informacji Publicznej
 e-Dziennik
 e-Dziennik

Samorząd szkolny

Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2023 / 2024:

Przewodnicząca szkoły

Zuzanna Czajkowska, kl. V

Z-ca przewodniczącego

Fabian Suchy, kl. VIII

Rada Samorządu

Anna Galuska, kl. IV

Anna Granosz, kl. IV

Marta Joś, kl. V

Nikola Kasek, kl. VII