Biuletyn Informacji Publicznej
 Biuletyn Informacji Publicznej
 e-Dziennik
 e-Dziennik

DNI WOLNE OD NAUKI W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Informuję, że w związku ze zmianą organizacji roku szkolnego 2019/2020, spowodowaną sytuacją epidemiologiczną w kraju, związaną z koronawirusem COVID-19, w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kochcicach zmianie uległy terminy dni wolnych od zajęć lekcyjnych.

Zmiana terminów nastąpiła po konsultacji i uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego i przedstawia się następująco:

• 14.10.2019 r. (poniedziałek) – dzień wolny już wykorzystany
• 16.06.2020 r. (wtorek) – egzamin kasy ósmej, język polski
• 17.06.2020 r. (środa) – egzamin klasy ósmej, matematyka
• 18.06.2020 r. (czwartek) – egzamin klasy ósmej, język obcy
• 22-25.06.2020 (poniedziałek – czwartek).

Oznacza to, że w powyższych dniach nie będzie prowadzone nauczanie zdalne.
Informuję również, że w wymienionych dniach wolnych od zajęć lekcyjnych, z uwagi na brak zgłoszeń uczniów na zajęcia opiekuńcze w okresie nauczania zdalnego, realizowanego w czasie epidemii COVID-19, nie będą prowadzone zajęcia opiekuńcze na świetlicy szkolnej.

Zakończenie roku szkolnego odbędzie się 26 czerwca 2020 r.
Szczegóły dotyczące zakończenia roku szkolnego i odbioru świadectw, zostaną podane w osobnej informacji.

Wicedyrektor ZSP Kochcice
Małgorzata Horst