Biuletyn Informacji Publicznej
 Biuletyn Informacji Publicznej
 e-Dziennik
 e-Dziennik

_DODATKOWE DNI WOLNE

Dyrekcja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kochcicach informuje, że w roku szkolnym 2020/2021 dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć lekcyjnych w ZSP Kochcice są:

  • 14.10.2020 r. (środa)
  • 24.05.2021 r. (poniedziałek)
  • 25.05.2021 r. (wtorek) – egzamin klasy ósmej, język polski
  • 26.05.2021 r. (środa) – egzamin klasy ósmej, matematyka
  • 27.05.2021 r. (czwartek) – egzamin klasy ósmej, język obcy
  • 28.05.2021 r. (piątek)
  • 04.06.2021 r. (piątek)
  • 23.06.2021 r. (środa)         

            W tych dniach (poza dniami, w których odbywają się egzaminy ósmoklasistów), dla uczniów, których rodzice pracują i nie są w stanie zapewnić dziecku opieki w domu, zorganizowane zostają zajęcia opiekuńcze na świetlicy szkolnej.

            Dla lepszej organizacji, prosimy zgłosić dziecko na dyżur do wychowawcy świetlicy, z co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem.

p.o. dyrektora

Małgorzata Horst