Biuletyn Informacji Publicznej
 Biuletyn Informacji Publicznej
 e-Dziennik
 e-Dziennik

Drodzy Rodzice i Uczniowie klas IV – VIII

 
Przekazuję Państwu do wiadomości harmonogram konsultacji, który obowiązuje w naszej placówce od 01.06.2020 r. 
 
W zależności od potrzeb i uzgodnień z nauczycielem, konsultacje odbywać się będą na terenie szkoły lub za pomocą łącza internetowego, platformy classroom, wideokonsultacji, mailowo … 
 
W razie pytań, proszę kontaktować się z wychowawcą klasy lub bezpośrednio z nauczycielem konkretnego przedmiotu.
 
Przypominam, że w przypadku uczestnictwa ucznia w konsultacjach na terenie szkoły, obowiązują odpowiednie procedury reżimu sanitarnego i wymagana jest zgoda rodzica z aktualnym numerem telefonu do kontaktu.
Dokumenty:
 
 
Pozdrawiam.
Wicedyrektor ZSP Kochcice – M. Horst