Biuletyn Informacji Publicznej
 Biuletyn Informacji Publicznej
 e-Dziennik
 e-Dziennik

Drodzy Uczniowie!

 Już za chwilę rozpoczynamy nowy rok szkolny 2019/2020.

Z uśmiechem, energią i zapałem do nowych wyzwań szkolnych.

Cieszycie się?

Jeśli tak, to super!


W poniedziałek 02. 09. 2019 r. o godz. 9.00 odbędzie się msza św. w kochcickim kościele.

Po mszy spotykamy się na szkolnej auli.

Tam poznacie nowych kolegów, nauczycieli, ocenicie czy w Waszych klasach coś uległo przez wakacje zmianie.

W tym dniu należy wspomnieć również tych, którzy 80 lat temu – 1 września 1939  roku –  tak jak Wy, wyruszyli do szkoły, ale już do niej nie dotarli. Jak wiecie z historii – rozpoczęła się II wojna światowa.

W okrągłą rocznicę tych wydarzeń Rada Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej RP wystąpiła z inicjatywą organizacji akcji pn. „Przerwany Marsz …”, który ma polegać na symbolicznym dokończeniu 2 września 2019 roku, przerwanego, przez fakt wybuchu II wojny światowej, marszu do szkoły ówczesnej młodzieży.

To wtedy życie Dzieci Wojny zostało trwale napiętnowane nieopuszczającym strachem, zatrzymanymi w pamięci obrazami okrutnej śmierci najbliższych.

Planowana na pierwszy dzień szkoły akcja będzie okazją do tego, aby młodsze i starsze pokolenia mogły wspólnie przywitać nowy rok szkolny. Niech to będzie również wyraz szacunku i wdzięczności dla żywego pomnika historii.

Zachęcamy, aby 2 września 2019 r. wspólnie z babciami, dziadkami, a także osobami samotnymi, które mieszkają w danym regionie i wywodzą się z pokolenia Dzieci Wojny, uczestniczyć w inauguracji roku szkolnego 2019/2020. W ten sposób w całej Polsce stworzymy możliwość międzypokoleniowego dialogu, który będzie cennym doświadczeniem dla uczniów.

Punktem kulminacyjnym akcji będzie odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego, który towarzyszy Polakom od wielu lat.

Współorganizatorami wydarzenia są: Parlamentarny Zespół ds. Wspierania Środowisk Dzieci Wojny, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Stowarzyszenie „Dumni z Polski” oraz Stowarzyszenie „Dzieci Wojny w Polsce”. Szczegóły przedsięwzięcia na stronie internetowej: www.przerwanymarsz.pl

Do zobaczenia 2 września 2019 roku.

 Razem dokończmy przerwany marsz i z radością rozpocznijmy ten nowy rok szkolny!

Dyrekcja MH

Nauczyciele ZSP w Kochcicach