Biuletyn Informacji Publicznej
 Biuletyn Informacji Publicznej
 e-Dziennik
 e-Dziennik

Drzewo Dobrych Uczynków

19 maja to Dzień Dobrych Uczynków czyli święto społecznych i bezinteresownych działań. Pomysłodawcą tej akcji jest Fundacja Ekologiczna Arka, która zachęca do czynienia dobrych uczynków na rzecz ludzi, zwierząt lub środowiska naturalnego.  My dzień zamieniliśmy w tydzień i powstało Drzewo Dobrych Uczynków, którego koronę stanowiły liście z zapisanymi przez uczniów dobrymi uczynkami, postanowieniami i życzeniami kierowanymi do innych osób.