Biuletyn Informacji Publicznej
 Biuletyn Informacji Publicznej
 e-Dziennik
 e-Dziennik

„Granty PPGR”

 

 

Komunikat 10-02-2022r.

Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”

Gmina Kochanowice otrzymała wiadomość poprzez Generator Wniosków Grantowych o zaakceptowaniu wniosku w konkursie Granty PPGR.
Maksymalna  kwota wsparcia na zakup komputera stacjonarnego lub laptopa wraz z oprogramowaniem została zmniejszona z 3.500 zł. do kwoty 2.500 zł.

Wszystkie osoby, które złożyły w terminie wnioski wraz  z uzupełnieniem dokumentacji zostały ujęte we wniosku Grantowym Gminy Kochanowice.

Aktualnie oczekujemy na dalsze oficjalne i wiążące informacje z Centrum Projektów Polska Cyfrowa.