Biuletyn Informacji Publicznej
 Biuletyn Informacji Publicznej
 e-Dziennik
 e-Dziennik

Język mniejszości narodowej -niemiecki

Rodzice zainteresowani uczęszczaniem ucznia na dodatkowe zajęcia języka mniejszości narodowej – niemiecki, proszeni są  o wypełnienie wniosku zamieszczonego w załączniku i przesłanie go na adres mailowy szkoły zspkochcice@wp.pl lub przekazanie wniosku wychowawcy klasy (wnioski do pobrania również w przedsionku szkoły).

NIE DOTYCZY UCZNIÓW, KTÓRZY OBECNIE UCZĘSZCZAJĄ NA TE ZAJĘCIA.
Rodzice 6-latków, przesyłają wniosek na adres mailowy szkoły lub przekazują bezpośrednio do placówki.

Treść rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017r.

wniosek-o-objęcie-nauką-jmn

Oswiadczenie_o_rezygnacji_jmn