Biuletyn Informacji Publicznej
 Biuletyn Informacji Publicznej
 e-Dziennik
 e-Dziennik

„Kartka Bożonarodzeniowa dla seniora”

Regulamin konkursu „Kartka Bożonarodzeniowa dla seniora”

 

Organizator: Anna Krysik, Katarzyna Gambuś, Janina Lizoń

 

 Cele konkursu:

 • przybliżenie i zainteresowanie dzieci tradycją związaną z Bożym Narodzeniem,
 • umożliwienie uczniom zaprezentowania swojego talentu,
 • stworzenie uczestnikom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych,
 • kształcenie poczucia wartości dziedzictwa kulturowego i odpowiedzialności za jego trwanie,
 • rozwijanie wyobraźni plastycznej i wrażliwości estetycznej,
 • uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.
 • kształtowanie postaw prospołecznych.

Uczestnicy:

Konkurs adresowany jest do dzieci  z podziałem na następujące kategorie:

 • I kategoria- klasy I-III Szkoły Podstawowej w Kochcicach,
 • II kategoria- klasy IV-VI Szkoły Podstawowej w Kochcicach .

Warunki uczestnictwa:

 1. Uczestnik konkursu wykonuje jedną pracę w formacie maksymalnie A5 (połowa kartki A4). Kartkę należy wykonać w formie płaskiej, która może łączyć różne techniki i materiały. Do dekoracji należy wykorzystać zewnętrzną część kartki oraz wyłącznie własnoręcznie wykonane elementy.

W konkursie nie będą oceniane prace wykonane w technice komputerowej.

 1. Prace uczestników należy dostarczyć do szkoły, będzie pudełko w przedsionku do którego należy wrzucić swoją pracę z dołączoną karteczką z imieniem, nazwiskiem i klasą lub w kopercie (na kartkach nie podpisujemy się!).
 2. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.  Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania prac.
 3. Kartki zgłoszone na konkurs przechodzą na własność Organizatora i zostaną przekazane seniorom zamieszkującym w Kochcicach w ramach akcji „Od juniora dla seniora”
 4. Prace należy dostarczyć do 10.12.2020r.

 

Zasady przyznawania nagród:

 1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje Jury powołane przez Organizatora. Jury oceni prace według następujących kryteriów:
  1. zgodność pracy z tematem,
  2. oryginalność, pomysłowość, pracochłonność, estetyka wykonania,
  3. różnorodność wykorzystanych materiałów,
  4. ogólny wyraz artystyczny.
 2. Decyzja Jury jest ostateczna i nieodwołalna.
 3. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły i przez wychowawcę klasy.
 4. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie wynikających z powodów organizacyjnych od nich niezależnych.
 5. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi do 15.12.2020 r.