Biuletyn Informacji Publicznej
 Biuletyn Informacji Publicznej
 e-Dziennik
 e-Dziennik

Konwersacje w klasie V na zajęciach z języka mniejszości narodowej

 

Na ostatnich lekcjach języka mniejszości narodowej – niemieckiego uczniowie klasy V utrwalali nowo poznane słownictwo, dotyczące tematyki jedzenia i picia, poprzez dialogi z wykorzystaniem kart obrazkowych. Na zakończenie rozwiązywali ćwiczenia językowe na tablicy interaktywnej.

Konwersacje w parach należą do aktywizujących metod nauczania, które wspierają aktywne uczenie się poprzez działanie i przeżywanie oraz zwiększają czynny udział uczniów w lekcji.

AMika