Biuletyn Informacji Publicznej
 Biuletyn Informacji Publicznej
 e-Dziennik
 e-Dziennik

Laureaci konkursu plastycznego

W ramach projektu “Rozbudowa i wyposażenie PSZOK w Gminie Kochanowice” współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 5.2 Gospodarka Odpadami, zorganizowany został konkurs plastyczny skierowany do klas I-VIII uczęszczających do szkół na terenie naszej gminy, z podziałem na trzy kategorie wiekowe. 
Jury niezwykle trudno było wyłonić zwycięzców. Pod uwagę brano pomysł, samodzielność wykonania pracy, zasady i poprawność segregacji.
 
Wśród nagrodzonych znaleźli się uczniowie ZSP w Kochcicach:
 
W kategorii klas I-III:
II miejsce – Wiktor Droździok
Wyróżnienia: Wiktor Batorski, Lena Brzezina, Sonia Chmiel, Kacper Dziwis, Anna Galuska, Anna Granosz, Paulina Henel, Zofia Kazior, Nela Lipinska, Alan Olczyk, Zuzanna Pabiasz, Dawid Strzoda, Magdalena Woitzik, Kinga Wolka
 
W kategorii klas IV-V:
I miejsce – Kinga Maroń
II miejsce – Emilia Czajkowska
III miejsce – Karol Kasprzyk
Wyróżnienie: Lena Drapacz, Julita Gambuś
 
W kategorii klas VI-VIII:
I miejsce – Sandra Rumin
II miejsce – Fabian Suchy
III miejsce – Oliwier Ruś
Wyróżnienie: Maja Dziwis
 
Laureatom składamy serdeczne gratulacje, a wszystkim uczestnikom podziękowania za udział w konkursie.
 
Monika Kosińska