Biuletyn Informacji Publicznej
 Biuletyn Informacji Publicznej
 e-Dziennik
 e-Dziennik

Lepsza Szkoła

Jak co roku nasza szkoła uczestniczyła w ogólnopolskim Projekcie LEPSZA SZKOŁA prowadzonym przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe. W ramach projektu szkoła mierzyła poziom wiedzy i umiejętności uczniów za pomocą specjalistycznych narzędzi pomiaru dydaktycznego oraz analizowała osiągnięcia uczniów, porównując je z wynikami pozostałych uczestników programu.