Biuletyn Informacji Publicznej
 Biuletyn Informacji Publicznej
 e-Dziennik
 e-Dziennik

Logowanie do ZIU dla Ósmoklasistów

Informuję, że w sekretariacie szkoły można odebrać indywidualne dane ( login, hasło), dzięki którym można zalogować się indywidualnie do systemu ZIU ( Zintegrowany Interfejs Użytkownika dla zdającego), w którym jest możliwość sprawdzenia wyników egzaminu ósmoklasisty. Adres serwisu: https://wyniki.edu.pl Przypominam również, że zaświadczenia o wynikach wydawane będą w sekretariacie szkoły 09.07.2021 r. (piątek) od godz. 9.30. Pozdrawiam, życzę miłych wakacji.

M. Horst