Biuletyn Informacji Publicznej
 Biuletyn Informacji Publicznej
 e-Dziennik
 e-Dziennik

Metoda dobrego startu

,,Metoda Dobrego Startu w grupie ,,Słoneczek”

W bieżącym roku szkolnym przedszkolaki w naszej placówce pracują w oparciu o nowy program wychowania przedszkolnego ,,Planeta dzieci”. Program ten jest przeznaczony dla dzieci w wieku od trzech do sześciu lat i jest zgodny z obowiązującą podstawą programową wychowania przedszkolnego. Jego zaletą jest między innymi to, iż uwzględnia pracę w grupach zróżnicowanych wiekowo, a obecnie takie grupy w naszym przedszkolu funkcjonują. Dzieci korzystają również z pakietu podręczników pod tym samym tytułem. ,,Planeta dzieci” to cykl zbudowany wokół idei wychowania przez wartości, codziennego wspierania rozwoju dziecka, umożliwiania mu odkrywania własnych możliwości. ,,Planeta dzieci” to zabawy z kodowaniem, rozwijające myślenie matematyczne, stanowiące doskonały wstęp do zajęć z programowania na kolejnym etapie edukacyjnym. To również doświadczenia, eksperymenty oraz zajęcia z elementami metody projektu, a także języka angielskiego. Dużym atutem cyklu jest korzystanie ze znanej i cenionej Metody Dobrego Startu profesor Marty Bogdanowicz.


Metoda Dobrego Startu przygotowuje dzieci do nauki czytania i pisania, a także do osiągnięcia dojrzałości szkolnej. Jej regularne stosowanie zapewnia profilaktykę w zakresie trudności w uczeniu się, a także wsparcie dla dzieci z ryzykiem dysleksji. Zajęcia z MDS budowane są wokół osi, jaką stanowi piosenka. Jej tekst jest wykorzystywany do rozwijania funkcji językowych orazmowy, stanowi temat zabawy ruchowej i wreszcie jest osnową muzyczną do kreślenia wzorów graficznych. Ważnym elementem jest rysowanie znaków na piasku, kaszy, mące itp. Taka aktywność angażuje wiele zmysłów i jest dla dzieci niezwykle atrakcyjna.
W grupie ,,Słoneczek”- najmłodszych przedszkolaków- Metoda Dobrego Startu gości niemalże od pierwszych zajęć. Pierwsze kroki do nauki czytania i pisania robiliśmy kreśląc palcem maczanym
w farbie, patyczkiem w piasku oraz robiąc pieczątki wykonane z ziemniaka. ,,Słoneczka” były bardzo zdziwione i zaskoczone wykorzystując nieznaną dotąd technikę malowania palcem… ale poradziły sobie doskonale. Przed nami jeszcze tyle ciekawych technik do odkrycia. Przedstawiamy małą galerię zdjęć z zajęć z wykorzystaniem MDS.


Alicja Płonka