Biuletyn Informacji Publicznej
 Biuletyn Informacji Publicznej
 e-Dziennik
 e-Dziennik

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

W poniedziałek 12 grudnia 2022 roku, w naszej szkole obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. 

Aby jak najlepiej przedstawić uczniom temat niepełnosprawności-pani Monika Mateja-Rutkowska oraz pani Paulina Kroczek przygotowały zajęcia warsztatowe.
Każdej z klas przedstawiona została prezentacja oraz filmiki dotyczące różnych niepełnosprawności. Po ich obejrzeniu przeprowadzona została rozmowa na temat prezentowanych treści. Uczniowie podczas pogadanki wykazali się bardzo dużą wiedzą oraz empatią w stosunku do osób niepełnosprawnych.
Młodsze klasy mogły doświadczyć z jakimi trudnościami borykają się osoby niepełnosprawne. Uczniowie otrzymali specjalne okulary, które w dużym stopniu utrudniały widzenie, a ich zadaniem było ułożenie klocków według poleceń nauczyciela.
Dzieci zostały również nauczone podstawowych zwrotów w języku migowym: proszę ,dziękuję ,dzień dobry, do widzenia. 
Na koniec każda klasa otrzymała jedną literkę ze słowa TOLERANCJA i ozdobiła ją dowolną techniką. Wykonany napis wywieszony został na korytarzu szkolnym.
Mamy nadzieję, że uczniowie naszej szkoły, będą szanowali osoby niepełnosprawne, a gdy tylko zauważą, że potrzebują one pomocy – wyciągną do nich swoją dłoń.
 
Monika Mateja- Rutkowska
Paulina Kroczek