Biuletyn Informacji Publicznej
 Biuletyn Informacji Publicznej
 e-Dziennik
 e-Dziennik

Miesiąc nauki za nami

Drodzy Rodzice, Uczniowie, Przedszkolaki!

Za nami pierwszy miesiąc nauki. Nauki w dobie koronawirusa. Nauki stacjonarnej.

Do tej pory nie musieliśmy przechodzić na kształcenie na odległość (jak w okresie III – VI ubiegłego roku szkolnego) i oby jak najdłużej udało nam się uniknąć tej konieczności.

W trosce o zdrowie Państwa dzieci, a naszych podopiecznych, wprowadziliśmy pewne zasady, procedury, obowiązujące na terenie naszej placówki. Ich przestrzeganie w znacznym stopniu ograniczyło sytuacje niebezpieczne dla zdrowia.

Dla przypomnienia:

– wprowadziliśmy osobne wejścia/wyjścia dla uczniów młodszych i starszych, przedszkolaki miały zawsze swoje wejście/wyjście;

– wszyscy – uczniowie, nauczyciele, pracownicy obsługi, osoby z zewnątrz – mają obowiązek wchodzenia na teren placówki w maseczkach/przyłbicach oraz obowiązek dezynfekcji rąk;

– wprowadziliśmy ograniczenie wchodzenia na teren przedszkola/szkoły rodzicom, poza sytuacjami tego wymagającymi, indywidualnymi; przedszkolakom w przebieraniu pomagają zawsze Panie z obsługi,  odprowadzają do właściwych sal;

– każda klasa/grupa przedszkolna ma przydzielone jedno stałe pomieszczenie na lekcje – uczniowie nie przechodzą z klasy do klasy, wyjątek stanowią zajęcia informatyczne i wychowania fizycznego, plan dostosowano tak, by klasa VII i VIII mogła mieć fizykę i chemię w Zielonej Pracowni;

– skróciliśmy przerwy do 5 minut, pozostawiliśmy 10 minutową przerwę śniadaniową, zorganizowaliśmy dwie przerwy obiadowe 15 minutowe (osobno dla klas I-IV i V-VIII); dzięki temu zajęcia w szkole kończą się o godzinie 15.00;

– przed każdą klasą, pomieszczeniem ogólnodostępnym znajdują się płyny do dezynfekcji rąk

– z uwagi na małą ilość oczek WC, aby uniknąć tłoku, uczniowie mogą korzystać z WC również w trakcie lekcji, oczywiście dbając o to, by nie zakłócać zajęć innym uczniom;

– podczas przebywania uczniów na korytarzach szkolnych, w miejscach ogólnodostępnych, zalecamy noszenie maseczek;

– apelujemy, by uczniowie/przedszkolaki przeziębieni, z objawami chorobowymi nie byli przysyłani do szkoły/przedszkola; w razie pojawienia się niepokojących objawów w trakcie pobytu dziecka w placówce, natychmiast powiadamy o tym fakcie rodziców i prosimy o odebranie dziecka ze szkoły/przedszkola; na potrzeby sytuacji mamy przygotowaną izolatkę (oby nie trzeba było z niej korzystać!);

– zrezygnowaliśmy z organizacji ogólnoszkolnych uroczystości z udziałem wszystkich uczniów, przedszkolaków, rodziców, zaproszonych gości; tego typu spotkania ograniczamy do krótkich, symbolicznych apeli z podziałem na 2-3 grupy;

– większość konkursów przedmiotowych, tematycznych organizowana jest obecnie w trybie on-line, te szkolne staramy się, by były organizowane w poszczególnych klasach, a docelowo tylko najlepsi spotykali się w finale wspólnie.

To tylko kilka najbardziej istotnych zmian, jakie wprowadziliśmy w związku z pandemią koronawirusa COVID-19.

Mamy zakupione płyny do dezynfekcji rąk, pomieszczeń. Mamy zakupione maseczki jednorazowe. Przekazujemy je uczniom, którzy zapomnieli swojej. To taka rezerwa. Gdybyśmy codziennie przeznaczali jedną maseczkę dla ucznia, tygodniowo potrzebowalibyśmy ich 710 tylko dla uczniów szkoły. Licząc po 1 zł za jedną … łatwo policzyć miesięczny koszt. Dlatego jeszcze przed wakacjami padła propozycja szycia maseczek dla swojej klasy. Na wypadek, gdyby ktoś zapomniał lub gdyby mu się zniszczyła w szkole. Odbył się nawet konkurs na przyjazną wizualnie maseczkę, rozdane zostały nagrody. Warto wrócić do tego pomysłu. Mamy, które szyją, na pewno zaangażują się, potrzebny tylko odpowiedni materiał i gumki/troczki J Zachęcamy do inicjatywy.

Szanowni Państwo! Drodzy Uczniowie!

Zawsze można zrobić więcej, lepiej, szybciej. Ważne, byśmy wszyscy nadal przestrzegali podstawowych zaleceń – noszenia maseczek w miejscach ogólnodostępnych, przestrzegania dokładnego mycia rąk, unikania skupisk, spotkań, a także nie przychodzili do szkoły, przedszkola chorzy, przeziębieni. Słowem, ważne, byśmy dbali o bezpieczeństwo własne, swoich najbliższych i wszystkich wokół, postępowali odpowiedzialnie. Nasze zdrowie w naszych rękach.

Wszystkim dziękujemy za wyrozumiałość i wsparcie naszych działań. Liczymy na dalszą współpracę i zdrowie.

Dyrekcja i nauczyciele

ZSP Kochcice

02.10.2020 r.