Biuletyn Informacji Publicznej
 Biuletyn Informacji Publicznej
 e-Dziennik
 e-Dziennik

„MOGĘ! Zatrzymać SMOG”

W roku szkolnym 2020/2021 Samorządowe Przedszkole w Kochcicach bierze udział w kampanii edukacyjno – informacyjnej „MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddechII edycja”. Organizatorem inicjatywy jest Województwo Śląskie, którego zadania realizuje Departament Projektów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

W ramach projektu przedszkole otrzymało dwa oczyszczacze powietrza AP NEO o wartości 789 złotych brutto za sztukę, które dbają o właściwą jakość powietrza w placówce.

Celem kampanii jest podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa śląskiego, a w szczególności dzieci w wieku przedszkolnym, ich rodziców oraz opiekunów
w zakresie wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie, a także sposobów zapobiegania zanieczyszczeniom.

Realizacja planu działania obejmuje III etapy:

I etap – przeprowadzenie zajęć edukacyjno – informacyjnych we wszystkich grupach przedszkolnych;

II etap – przeprowadzenie akcji edukacyjno – informacyjnej dla rodziców, opiekunów dzieci;

III etap – złożenie sprawozdania z realizacji kampanii.

 

            Rosnąca emisja szkodliwych substancji zmusza nas do szukania sposobów zapobiegania zanieczyszczeniom powietrza. Dzięki otrzymanym urządzeniom jesteśmy
w stanie ocenić stan powietrza i stopień jego zanieczyszczenia i przyczynić się do poprawy jego jakości.

  1. Kawka, J. Wróbel-Kutz