Biuletyn Informacji Publicznej
 Biuletyn Informacji Publicznej
 e-Dziennik
 e-Dziennik

NAUKA ZDALNA od 20.12.2021

INFORMACJA dla rodziców/opiekunów uczniów klas I – VIII

Zgodnie z Rozporządzeniem MEiN z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Dyrekcja ZSP w Kochcicach informuje:

– od dnia 20 grudnia 2021 r. do dnia 9 stycznia 2022 r. ogranicza się funkcjonowanie szkoły – klasy I – VIII przechodzą na naukę zdalną

– przedszkole funkcjonuje bez zmian;

– na wniosek rodziców/opiekunów uczniów klas I – III szkoły podstawowej, którzy nie mogą zapewnić opieki swoim dzieciom w tym okresie, zapewniona będzie opieka świetlicowa; prosimy o zgłoszenie takich uczniów do wychowawcy klasy lub sekretariatu szkoły (można również drogą mailową);

– uczniom objętym opieką na świetlicy, zapewniona będzie realizacja zajęć, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły;

– uczniowie objęci zajęciami rewalidacyjnymi, logopedycznymi i innymi specjalistycznymi będą je mieli zorganizowane na terenie szkoły lub zdalnie – zgodnie z deklaracją rodzica/opiekuna;

– uczniom, którzy nie posiadają w domu sprzętu do nauki zdalnej, na wniosek rodzica można wypożyczyć laptop na okres nauki zdalnej, zgodnie z regulaminem użyczania sprzętu komputerowego – laptop wypożyczony jest rodzicowi za poświadczeniem.

Załączniki (na stronie internetowej szkoły oraz w przedsionku szkoły):

  1. Wniosek o wypożyczenie sprzętu
  2. Wniosek o objęcie opieką na świetlicy