Biuletyn Informacji Publicznej
 Biuletyn Informacji Publicznej
 e-Dziennik
 e-Dziennik

NOWE OBOSTRZENIA

NAUKA ZDALNA DLA KLAS I – VIII

Zgodnie z nowymi obostrzeniami, obowiązującymi na terenie całej Polski od 20.03.2021 r.
oraz Rozporządzeniem MEiN w związku z pandemią koronawirusa COVID-19
od 22.03.2021 r. do 11.04.2021 r.

klasy I – III zostają również objęte nauczaniem zdalnym.

Oznacza to naukę zdalną dla wszystkich uczniów klas I – VIII co najmniej do 11.04.2021 roku.
Zasady nauki zdalnej obowiązują, jak w okresie przed feriami zimowymi.
Na terenie szkoły nadal organizowane będzie nauczanie zdalne w ramach tzw. „stacji” nauki zdalnej. Dotyczy to uczniów, którzy posiadają orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej ze względu na niepełnosprawność i rodzice zgłoszą taką potrzebę do dyrektora placówki oraz – w miarę możliwości – tych, którym inne przyczyny uniemożliwiają naukę zdalną w domu. W tym przypadku każdy pisemny wniosek rodzica będzie jak do tej pory rozpatrywany indywidualnie.

Dla uczniów klas I – III, których rodzice zatrudnieni są w podmiotach wykonujących zadania w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, na pisemny wniosek rodzica będą  organizowane zajęcia opiekuńcze na świetlicy szkolnej.

Istnieje możliwość wypożyczenia uczniowi laptopa do domu na potrzeby nauki zdalnej – zasoby sprzętu komputerowego są jednak ograniczone (regulamin w załączniku).
Uczniowie, uczęszczający na:
– zajęcia logopedyczne
– zajęcia rewalidacyjne
– zdw, zkk
mogą z nich korzystać na terenie szkoły, jeśli rodzic w formie pisemnej wyrazi taką wolę.

Stosowne oświadczenia (jak poprzednio) dostępne są w przedsionku szkoły oraz jako załącznik do niniejszej informacji.
W razie pytań i wątpliwości, proszę o kontakt z wychowawcą klasy.

PRZEDSZKOLE FUNKCJONUJE STACJONARNIE BEZ ZMIAN,
PRZY ZACHOWANIU REŻIMU SANITARNEGO

 

Pamiętajmy cały czas o zasadzie DDMDystans Dezynfekcja Maseczki.

 

Z poważaniem
M. Horst

20-21 REGULAMIN-wypozyczen-laptopa

20-21 DEKLARACJA zdalne 1-3