Biuletyn Informacji Publicznej
 Biuletyn Informacji Publicznej
 e-Dziennik
 e-Dziennik

O cennych wartościach od najmłodszych lat

W obecnych czasach obserwujemy coraz więcej przykładów nieprzestrzegania wartości uznawanych do niedawna za podstawowe, takich jak: szacunek dla drugiego człowieka, jego poglądów, tolerancja dla inności, honor, prawdomówność i wiele innych.
Obserwowane jest coraz większe przyzwolenie na wszechobecny hejt. Rodzice, chcąc zapewnić dziecku jak najlepszy start, zapisują je na liczne zajęcia dodatkowe, zaś nauczyciele edukacji przedszkolnej starają się, by nauczyć dzieci dobrze czytać, liczyć, pisać…
W tej dbałości o umiejętności dziecka często zapomina się, że wszechstronny rozwój dotyczy również kształcenia osobowości.
Dlatego niezwykle ważna rola edukacji, polega na uczeniu dzieci wartości postępowania zgodnie z nimi już w przedszkolu.


W naszej placówce, zgodnie z założeniami programu ,,Planeta dzieci. Prawda, dobro, piękno w świecie wartości”, jednym z celów jest wprowadzenie naszych wychowanków w świat wartości, takich jak: uprzejmość, empatia, dobro, zdrowie, odwaga, przyjaźń i wiele innych.
Zgodnie z rozkładem materiału, w grupie 3,4 latków, co dwa tygodnie organizowane są zajęcia, dotyczące wybranej wartości.
Poznaliśmy już: odpowiedzialność, pracowitość, uprzejmość, zdrowie oraz przyjaźń, Na ostatnich zajęciach dotyczących przyjaźni, dzieci wykonały piękne rośliny wartości, do których będą doklejać kolorowe serduszka, przedstawiające poznaną wartość, nauczyliśmy się zabawy ze śpiewem ,,Mam serduszko przyjacielskie” oraz rozmawialiśmy o tym, jaki powinien być przyjaciel, kolega, przedszkolak.
Dobrze mieć przyjaciela … Już w najmłodszej grupie przedszkolaków, często zawiązują się pierwsze przyjaźnie – nieraz takie na długie lata …


Alicja Płonka