Output before the closing tag, after sitewide header scripts.
 Biuletyn Informacji Publicznej
 Biuletyn Informacji Publicznej
 e-Dziennik
 e-Dziennik

Grono pedagogiczne

GRONO PEDAGOGICZNE 2023 / 2024

1. Cezary BIAŁAS –  dyrektor

*wychowanie fizyczne

2. Monika KOSIŃSKA – wychowawca klasy III

*edukacja wczesnoszkolna

*wychowanie fizyczne

*edukacja dla bezpieczeństwa

3. Katarzyna GAMBUŚ – wychowawca klasy I

*edukacja wczesnoszkolna

*zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

*nauczyciel współorganizujący

 4. Monika MATEJA RUTKOWSKA – wychowawca klasy II

*edukacja wczesnoszkolna

*rewalidacja

5. Sabina PASIEKA – wychowawca klasy VI

*język angielski

*biblioteka

*świetlica

6. Angelika MIKA / wz. Darina Nowak

*język mniejszości narodowej niemiecki

*język niemiecki

*historia i kultura języka mniejszości narodowej

7. Janina LIZOŃ – wychowawca klasy VIII

*matematyka

*informatyka

*technika

*nauczyciel współorganizujący

8. Agata ROZWADOWSKA – wychowawca klasy IV

*język angielski

*doradztwo zawodowe

9. Monika WARZYŃSKA – wicedyrektor

*język polski

*kółko przedmiotowe – polonistyczne

*etyka

10. Anna KRYSIK – wychowawca klasy V

*matematyka

*kółko przedmiotowe – matematyczne

11. Anna ZAKRZEWSKA – MĄKOS –  pedagog

*pedagog szkolny

12. Beata SZAFORZ– wychowawca grupy przedszkolnej  6-latków

*wychowanie przedszkolne

*logopedia przedszkolna

13. Hanna KOŁODZIEJSKA – wychowawca grupy przedszkolnej  5-latków

*zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

*wychowanie przedszkolne

14. Katarzyna KAWKA – nauczyciel

*wychowanie przedszkolne

*rytmika

*muzyka

*chór

15. Krzysztof BAL – nauczyciel

*wychowanie fizyczne

*zajęcia sportowe

*świetlica

16. ks. Grzegorz BRODZIAK – katecheta

*religia

17. Aneta BUDZIK – nauczyciel

*język polski

*historia

18. Katarzyna WOJTAS– psycholog

*psycholog szkolny i przedszkolny

19. Agnieszka DYBOWSKA – nauczyciel

*gimnastyka korekcyjna

20. Beata KOŚCIELNIAK – katecheta 

*religia

21. Dorota GRABOLUS – nauczyciel

*fizyka

22. Anna RUDOLF – nauczyciel

*nauczyciel biologii

*nauczyciel przyrody

*nauczyciel plastyki

*wychowanie przedszkolne

23. Karolina KAZEK – nauczyciel

*nauczyciel współorganizujący

*muzyka

*rewalidacja

24. Anita PILARZ  – wychowawca klasy VII

*rewalidacja

*nauczyciel współorganizujący

25. Klaudia MATUSEK – nauczyciel na urlopie zdrowotnym

*język polski

*logopedia szkolna

*rewalidacja – neurologopeda

*Integracja Sensoryczna

*wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

26. Krzysztof CIACH – nauczyciel

*historia

*wiedza o społeczeństwie

27. Anna MAROŃ – nauczyciel

*świetlica

*wychowanie do życia w rodzinie

*pedagog przedszkolny

28. Anna MARUSZCZYK – nauczyciel

*geografia

*przyroda

29. Agnieszka MENDERAK – nauczyciel

*chemia

30. Karolina STYCZYRZ – wychowawca grupy 4 latków

*wychowanie przedszkolne

*język angielski w przedszkolu

31. Alicja PŁONKA – wychowawca grupy 3 latków

*wychowanie przedszkolne

32. Alina SKOLIK – PASIEKA – nauczyciel

*nauczyciel współorganizujący

*pedagog specjalny

33. Paulina KROCZEK – nauczyciel

*nauczyciel współorganizujący

*rewalidacja

34. Wiktoria KRAWCZYK – nauczyciel

*wychowanie przedszkolne

*logopedia – szkoła

35.Justyna MONKOS – nauczyciel

*SI

36. Ilona GOŁEK – nauczyciel na urlopie zdrowotnym

*edukacja wczesnoszkolna