Output before the closing tag, after sitewide header scripts.
 Biuletyn Informacji Publicznej
 Biuletyn Informacji Publicznej
 e-Dziennik
 e-Dziennik

Grono pedagogiczne

GRONO PEDAGOGICZNE 2021/2022

   1. Małgorzata HORST – p.o. dyrektora

*zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

                *zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

   1. Katarzyna GAMBUŚ – wychowawca klasy II

*edukacja wczesnoszkolna

*biblioteka

   1. Ilona GOŁEK – wychowawca klasy III

*edukacja wczesnoszkolna

*rewalidacja – oligofrenopedagogika

*Mały Śląsk

   1. Monika KOSIŃSKA – wychowawca klasy IV

*edukacja dla bezpieczeństwa

*świetlica

               *wychowanie fizyczne

   1. Angelika MIKA – wychowawca klasy V

*język mniejszości narodowej niemiecki

*informatyka

   1. Janina LIZOŃ – wicedyrektor, wychowawca klasy VI

*matematyka

*informatyka

*technika

                *rewalidacja

   1. Kinga DRAPACZ

*język angielski

*język angielski przedszkole

*język mniejszości narodowej niemiecki

       8. Monika WARZYŃSKA – nauczyciel

*język polski

*kółko przedmiotowe – polonistyczne

   1. Anna KRYSIK – wychowawca klasy VIII

*matematyka

*kółko przedmiotowe – matematyczne

   1. Anna ZAKRZEWSKA – MĄKOS – wychowawca klasy VII a, pedagog

*pedagog szkolny

   1. Beata SZAFORZ– wychowawca grupy przedszkolnej 3, 4-latków

*edukacja przedszkolna

               *logopedia przedszkolna

   1. Hanna KOŁODZIEJSKA– wychowawca grupy przedszkolnej 5-latków

*edukacja przedszkolna

               *zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

   1. Katarzyna KAWKA  – wychowawca grupy przedszkolnej 6-latków

*edukacja przedszkolna

*rytmika

*chór

   1. Krzysztof BAL – nauczyciel

*wychowanie fizyczne

*zajęcia sportowe

   1. ks. Grzegorz BRODZIAK – katecheta

*religia

   1. Damian RESPONDEK – nauczyciel

*historia

*wiedza o społeczeństwie

   1. Małgorzata DERKOWSKA – nauczyciel

*doradztwo zawodowe

   1. Katarzyna WOJTAS– psycholog

*psycholog szkolny i przedszkolny

                *rewalidacja

   1. Agnieszka DYBOWSKA – nauczyciel

*n-l wspomagający

*rewalidacja

*wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

     20. Beata KOŚCIELNIAK – katecheta 

                *religia

    21. Ewa LESIK – nauczyciel

*język niemiecki

*informatyka

*wychowanie fizyczne

   1. Dorota GRABOLUS – nauczyciel

*fizyka

*matematyka

*zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

   1. Joanna JELONEK – bibliotekarz, wychowawca klasy I

*biblioteka

                *edukacja wczesnoszkolna

*świetlica

   1. Karolina KAZEK – nauczyciel

*n-l wspomagający

*muzyka

*rewalidacja

   1. Hanna KRUPA – nauczyciel

*rewalidacja – tyflopedagogika

     26. Klaudia MATUSEK – nauczyciel

*język polski

*logopedia szkolna

*rewalidacja – neurologopedia

*Integracja Sensoryczna

*wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

   1. Marzena LITERACKA – nauczyciel

*zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze indywidualne

     28. Aneta BUDZIK

*język polski

                *historia

29. Anna MAROŃ

*świetlica

*wychowanie do życia w rodzinie

*pedagog przedszkolny

   1. Anna MARUSZCZYK – nauczyciel

*geografia

*przyroda

   1. Agnieszka MENDERAK – nauczyciel

*chemia

*biologia

    32. Karolina STYCZYRZ

                *wychowanie przedszkolne

                    33. Ewelina PYRKOSZ – KRAFCZYK 

*nauczyciel wspomagający

                     34. Agnieszka JANIK

*nauczyciel wspomagający

                    35. Joanna WRÓBEL – KUTZ – nauczyciel

*edukacja przedszkolna

                    36. Alicja GAWLIK- nauczyciel

*nauczyciel wspomagający

37. Agnieszka BRZEZINA – nauczyciel

*biologia

  1. 38. Wiktoria KRAWCZYK – nauczyciel, urlop macierzyński
  2. 39. Sabina PASIEKA – nauczyciel, urlop zdrowotny
  3. 40. Joachim LUKOSEK – nauczyciel, urlop zdrowotny
  4. 41. Alicja PŁONKA – nauczyciel, urlop zdrowotny
  5. 42. Anna RUDOLF – nauczyciel, dłuższe L-4