Output before the closing tag, after sitewide header scripts.
 Biuletyn Informacji Publicznej
 Biuletyn Informacji Publicznej
 e-Dziennik
 e-Dziennik

Grono pedagogiczne

GRONO PEDAGOGICZNE 2022/2023

1. Cezary BIAŁAS –  dyrektor

*wychowanie fizyczne

2. Monika KOSIŃSKA – wychowawca klasy II

*edukacja wczesnoszkolna

*wychowanie fizyczne

*edukacja dla bezpieczeństwa

3. Katarzyna GAMBUŚ – wychowawca klasy III

*edukacja wczesnoszkolna

*zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

*nauczyciel współorganizujący

 4. Ilona GOŁEK – wychowawca klasy I

*edukacja wczesnoszkolna

*rewalidacja – oligofrenopedagogika

*Mały Śląsk

*nauczyciel współorganizujący

5. Sabina PASIEKA – wychowawca klasy V

*język angielski

*biblioteka

*świetlica

6. Angelika MIKA – wychowawca klasy VI

*język mniejszości narodowej niemiecki

*język niemiecki

*historia i kultura języka mniejszości narodowej

*informatyka

*język angielski

7. Janina LIZOŃ – wychowawca klasy VII

*matematyka

*informatyka

*technika

*nauczyciel współorganizujący

8. Agata ROZWADOWSKA – wychowawca klasy VIIIa

*język angielski

9. Monika WARZYŃSKA – wicedyrektor, wychowawca klasy VIIIb

*język polski

*kółko przedmiotowe – polonistyczne

*rewalidacja

10. Anna KRYSIK – wychowawca klasy IV

*matematyka

*technika

*kółko przedmiotowe – matematyczne

11. Anna ZAKRZEWSKA – MĄKOS –  pedagog

*pedagog szkolny

12. Beata SZAFORZ– wychowawca grupy przedszkolnej  4-5-latków

*wychowanie przedszkolne

*logopedia przedszkolna

13. Hanna KOŁODZIEJSKA – nauczyciel

*zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

*wychowanie przedszkolne

*pomoc nauczyciela

14. Katarzyna KAWKA  – wychowawca grupy przedszkolnej 6-latków

*wychowanie przedszkolne

*rytmika

*muzyka

*chór

15. Krzysztof BAL – nauczyciel

*wychowanie fizyczne

*zajęcia sportowe

16. ks. Grzegorz BRODZIAK – katecheta

*religia

17. Damian RESPONDEK – nauczyciel

*historia

18. Aneta BUDZIK – nauczyciel

*język polski

19. Katarzyna WOJTAS– psycholog

*psycholog szkolny i przedszkolny

20. Agnieszka DYBOWSKA – nauczyciel

*gimnastyka korekcyjna

21. Beata KOŚCIELNIAK – katecheta 

*religia

22. Ewa LESIK – nauczyciel

*język niemiecki

*informatyka

23. Dorota GRABOLUS – nauczyciel

*fizyka

*matematyka

*zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

24. Anna RUDOLF – nauczyciel

*nauczyciel biologii

*nauczyciel przyrody

*nauczyciel plastyki

*nauczyciel muzyki

*wychowanie przedszkolne

25. Karolina KAZEK – nauczyciel

*n-l współorganizujący

*muzyka

*rewalidacja

26. Monika MATEJA – RUTKOWSKA – nauczyciel

*rewalidacja

*nauczyciel współorganizujący

*pedagog specjalny

27. Klaudia MATUSEK – nauczyciel

*język polski

*logopedia szkolna

*rewalidacja – neurologopedia

*Integracja Sensoryczna

*wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

28. Krzysztof CIACH – nauczyciel

*historia

*wiedza o społeczeństwie

29. Anna MAROŃ – nauczyciel

*świetlica

*wychowanie do życia w rodzinie

*pedagog przedszkolny

30. Anna MARUSZCZYK – nauczyciel

*geografia

31. Agnieszka MENDERAK – nauczyciel

*chemia

*biologia.

32. Karolina STYCZYRZ – wychowawca grupy 3-4 latków

*wychowanie przedszkolne

*język angielski w przedszkolu

33. Alicja PŁONKA – nauczyciel

*wychowanie przedszkolne

34. Alina SKOLIK – PASIEKA – nauczyciel

*nauczyciel współorganizujący

*pedagog specjalny

*rewalidacja

35. Paulina KROCZEK – nauczyciel

*nauczyciel współorganizujący

*rewalidacja

36. Renata PRUSKA – nauczyciel

*doradztwo zawodowe